Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP
Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP (VLC : UPCOM)
:
Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP
Số 519 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
www.vilico.vn
+84 (24) 386-26769
Fax
+84 (24) 386-23645
Email
vilico@vilico.vn

取引情報

銘柄 VLC
取引所 UPCOM
現値 17.9 (-0.10/-0.56%)
当日の変動 17.00 - 18.40
数量 196,614
平均株価(10日間) 19.80
52週間の変動 16.50 - 38.80
平均売買高(10日間) 121,880.00
流行株式数 172,346,173
時価総額 3,895.02 (10億)
Gross Profit Margin (%) 0.31
ROA (%) 0.08
ROE (%) 0.09
Financial Leverage 0.13
EPS -2,618.08
PE
PB 1.12

シンボルニュース VLC

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
AAM 4,400 11.65 -0.20/-0.02%
ABT 500 34.00 -0.40/-0.01%
ACL 205,600 14.80 -0.50/-0.03%
AGD 800 35.80 -2.60/-0.07%
AGF 1,430 2.90
0/0%
ANV 1,135,600 39.20 +0.85/+0.02%
APT 0 0.00
0/0%
AUM 0 0.00
0/0%
AVF 443,720 1.00
0/0%
BAF 2,116,500 22.45 -0.15/-0.01%