CTCP Công trình Công cộng Vĩnh Long
CTCP Công trình Công cộng Vĩnh Long (VLP : UPCOM)
:
CTCP Công trình Công cộng Vĩnh Long
Số 86 đường 3 tháng 2, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
congtrinhcongcong.vinhlong.gov.vn
+84 (270) 382-2729
Fax
+84 (270) 383-1283
Email
ctccvl@gmail.com

取引情報

銘柄 VLP
取引所 UPCOM
現値
0.60 (0/0%)
当日の変動 0.00 - 0.00
数量 0
平均株価(10日間) 0.60
52週間の変動 1.60 - 2.40
平均売買高(10日間) 0.00
流行株式数 3,536,222
時価総額 7.78 (10億)
Gross Profit Margin (%)
ROA (%)
ROE (%)
Financial Leverage 0.21
EPS 2,566.71
PE 0.86
PB 0.17

シンボルニュース VLP

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
AGE 0 0.00
0/0%
BLU 0 0.00
0/0%
BMD 0 0.00
0/0%
BRS 0 0.00
0/0%
BTU 0 0.00
0/0%
CAM 0 0.00
0/0%
CDH 0 0.00
0/0%
CVH 0 0.00
0/0%
DLM 0 0.00
0/0%
DNE 0 0.00
0/0%