Công ty Cổ phần Vận Tải Ngoại Thương
Công ty Cổ phần Vận Tải Ngoại Thương (VNF : HNX)
:
Công ty Cổ phần Vận Tải Ngoại Thương
A8 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
www.vinafreight.com
+84 (28) 384-46409
Fax
+84 (28) 384-88359
Email
mngt@vinafreight.com.vn

取引情報

銘柄 VNF
取引所 HNX
現値 14.4 (-0.10/-0.69%)
当日の変動 14.40 - 14.50
数量 500
平均株価(10日間) 14.92
52週間の変動 15.40 - 34.00
平均売買高(10日間) 8,520.00
流行株式数 31,663,980
時価総額 500.29 (10億)
Gross Profit Margin (%) 0.04
ROA (%) 0.08
ROE (%) 0.20
Financial Leverage 1.25
EPS 2,712.89
PE 5.82
PB 0.80

シンボルニュース VNF

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
ACV 45,400 80.00 +3.20/+0.04%
ASG 400 26.60
0/0%
BLN 0 0.00
0/0%
BSG 9,700 11.40 +0.90/+0.09%
BXD 0 0.00
0/0%
BXT 0 0.00
0/0%
CAG 200 9.80
0/0%
CIA 50,200 10.20 -0.50/-0.05%
CLL 29,600 29.20
0/0%
CVP 0 0.00
0/0%