Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPB : HOSE)
:
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng
www.vpbank.com.vn
+84 (4) 392-88869
Fax
+84 (4) 392-88867
Email
vpb@hnn.vnn.vn

取引情報

銘柄 VPB
取引所 HOSE
現値 19.45 (+0.10/+0.52%)
当日の変動 19.35 - 19.50
数量 3,545,800
平均株価(10日間) 19.36
52週間の変動 13.65 - 32.60
平均売買高(10日間) 8,327,830.00
流行株式数 6,713,204,001
時価総額 129,900.50 (10億)
Gross Profit Margin (%) 0.00
ROA (%) 0.03
ROE (%) 0.19
Financial Leverage
EPS 2,707.39
PE 7.15
PB 1.35

シンボルニュース VPB

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
ABB 1,709,955 8.60 +0.30/+0.04%
ACB 14,206,300 25.05 -0.10/0.00%
BAB 5,000 13.60 +0.10/+0.01%
BID 365,700 43.85 -0.05/0.00%
BVB 110,360 10.50
0/0%
CTG 1,312,100 28.05 +0.05/+0.00%
EIB 4,564,000 20.30 +0.05/+0.00%
EVF 942,300 9.23 +0.14/+0.02%