Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam
Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG : UPCOM)
:
Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam
Số 12, phố Nguyễn An, phường Hải Tân, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
www.vrg-vn.com
+84 (220) 383-8025
Fax
+84 (220) 383-8024
Email
congty.vrg@gmail.com

取引情報

銘柄 VRG
取引所 UPCOM
現値
28.80 (0/0%)
当日の変動 0.00 - 0.00
数量 0
平均株価(10日間) 31.28
52週間の変動 20.90 - 42.00
平均売買高(10日間) 800.00
流行株式数 25,894,868
時価総額 719.88 (10億)
Gross Profit Margin (%) 0.45
ROA (%) 0.00
ROE (%) 0.01
Financial Leverage 1.31
EPS 61.66
PE 450.88
PB 2.67

シンボルニュース VRG

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
AAV 33,616 6.90
0/0%
AGG 49,400 35.85 -0.10/0.00%
API 55,400 13.80 -0.40/-0.03%
ASM 1,037,900 14.85
0/0%
BCI 51,340 41.90 +0.30/+0.01%
BII 259,900 3.10
0/0%
BVL 0 0.00
0/0%
C21 0 0.00
0/0%
CCI 600 24.95 +0.60/+0.02%
CCL 17,400 7.10 -0.14/-0.02%