Công ty cổ phần Container phía Nam
Công ty cổ phần Container phía Nam (VSG : UPCOM)
:
Công ty cổ phần Container phía Nam
11 Nguyễn Huệ, phường Bên Nghé, Q1, Tp.Hô Chí Minh.
www.viconshipsg.com.vn
+84 (28) 351-12366
Fax
+84 (28) 351-15199
Email
vsg@viconshipsg.com.vn

取引情報

銘柄 VSG
取引所 UPCOM
現値
2.50 (0/0%)
当日の変動 0.00 - 0.00
数量 0
平均株価(10日間) 2.50
52週間の変動 1.30 - 2.90
平均売買高(10日間) 1,580.00
流行株式数 11,044,000
時価総額 29.82 (10億)
Gross Profit Margin (%)
ROA (%) 0.00
ROE (%) 0.00
Financial Leverage -1.35
EPS -11,547.57
PE -0.55
PB -0.04

シンボルニュース VSG

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
ACV 43,942 69.00 +0.10/+0.00%
ASG 4,500 22.50
0/0%
BLN 0 0.00
0/0%
BSG 8,000 10.60 +0.20/+0.02%
BXD 0 0.00
0/0%
BXT 0 0.00
0/0%
CAG 900 6.90
0/0%
CIA 100 9.80 -0.10/-0.01%
CLL 9,200 35.00 +0.15/+0.00%
CVP 0 0.00
0/0%