Công Ty Cổ Phần Thuỷ Điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh
Công Ty Cổ Phần Thuỷ Điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh (VSH : HOSE)
:
Công Ty Cổ Phần Thuỷ Điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh
21 Nguyễn Huệ, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
www.vshpc.evn.com.vn
+84 (256) 389-2792
Fax
+84 (256) 389-1975
Email
hpp_vssh@evn.com.vn

取引情報

銘柄 VSH
取引所 HOSE
現値 36.3 (+0.30/+0.83%)
当日の変動 36.00 - 37.00
数量 122,000
平均株価(10日間) 37.94
52週間の変動 26.55 - 48.00
平均売買高(10日間) 438,260.00
流行株式数 236,241,246
時価総額 10,536.36 (10億)
Gross Profit Margin (%) 0.58
ROA (%) 0.08
ROE (%) 0.20
Financial Leverage 1.23
EPS 3,435.29
PE 12.98
PB 2.38

シンボルニュース VSH

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
AVC 0 0.00
0/0%
BHA 0 0.00
0/0%
BSA 900 17.10
0/0%
BTP 18,100 17.05 -0.05/0.00%
CHP 9,800 25.60 -0.10/0.00%
DNA 0 0.00
0/0%
DNC 0 0.00
0/0%
DNH 0 0.00
0/0%
DRL 1,000 67.80 -2.20/-0.03%
DTE 205,300 10.40 -0.10/-0.01%