Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Vi na ta ba
Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Vi na ta ba (VTJ : HNX)
:
Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Vi na ta ba
899 đường 3/2, phường 7, quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
www.vinainvest.com.vn
+84 (82) 552-8745
Fax
+84 (28) 395-60682
Email
vntbinvest@vnn.vn

取引情報

銘柄 VTJ
取引所 HNX
現値 4.5 (+0.40/+9.76%)
当日の変動 4.20 - 4.50
数量 7,600
平均株価(10日間) 3.89
52週間の変動 3.70 - 10.10
平均売買高(10日間) 2,290.00
流行株式数 11,400,000
時価総額 45.60 (10億)
Gross Profit Margin (%)
ROA (%) 0.00
ROE (%) 0.00
Financial Leverage 0.09
EPS -106.84
PE
PB 0.50

シンボルニュース VTJ

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
ABR 300 10.95 -0.75/-0.06%
AMD 1,354,900 1.73 -0.05/-0.03%
AST 48,800 57.00 +0.60/+0.01%
BSC 0 0.00
0/0%
BTT 100 43.65 -3.10/-0.07%
CEN 891,502 6.60 -0.80/-0.11%
CMV 4,000 10.45 -0.55/-0.05%
DGW 949,000 64.40 +1.00/+0.02%
FRT 2,320,800 73.30 +2.30/+0.03%
GCB 0 0.00
0/0%