CTCP Viwaseen3
CTCP Viwaseen3 (VW3 : UPCOM)
:
CTCP Viwaseen3
Km 14+500 Quốc lộ 1A, xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội
viwaseen3.com.vn
+84 (243) 861-5419
Fax
+84 (243) 686-0383
Email
kxd-tckt@gmail.com

取引情報

銘柄 VW3
取引所 UPCOM
現値 9.8 (-1.10/-10.09%)
当日の変動 9.60 - 11.10
数量 1,600
平均株価(10日間) 10.68
52週間の変動 13.00 - 19.60
平均売買高(10日間) 170.00
流行株式数 2,000,000
時価総額 39.20 (10億)
Gross Profit Margin (%)
ROA (%)
ROE (%)
Financial Leverage
EPS 3,633.96
PE 5.39
PB 0.79

シンボルニュース VW3

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
AC4 0 0.00
0/0%
ACS 100 8.50 +1.10/+0.15%
ALV 16,200 2.80 -0.10/-0.03%
AMS 35,155 6.70
0/0%
ASD 0 0.00
0/0%
ATB 0 0.00
0/0%
B82 0 0.00
0/0%
BAX 0 0.00
0/0%
BCE 96,700 6.11 -0.01/0.00%
BDC 0 0.00
0/0%