CTCP Xi măng X18
CTCP Xi măng X18 (X18 : UPCOM)
:
CTCP Xi măng X18
Xã Ngọc Lương, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình, Việt Nam
ximangx18.vn
+84 (303) 866-062
Fax
+84 (303) 866-121
Email

取引情報

銘柄 X18
取引所 UPCOM
現値
3.90 (0/0%)
当日の変動 0.00 - 0.00
数量 0
平均株価(10日間) 3.90
52週間の変動 3.20 - 5.70
平均売買高(10日間) 0.00
流行株式数 6,155,777
時価総額 24.01 (10億)
Gross Profit Margin (%) -0.10
ROA (%)
ROE (%)
Financial Leverage -44.17
EPS 10,536.62
PE 0.37
PB -1.42

シンボルニュース X18

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
ACC 116,100 11.20 -0.80/-0.07%
ACE 600 37.00
0/0%
ADP 1,800 19.40 +2.30/+0.13%
BCC 566,456 8.90 +0.20/+0.02%
BDT 32,410 31.70 -0.30/-0.01%
BHC 0 0.00
0/0%
BHV 0 0.00
0/0%
BIG 56,000 11.50 -0.20/-0.02%
BT6 0 0.00
0/0%
BTD 100 28.90 +3.40/+0.13%