CTCP 26
CTCP 26 (X26 : UPCOM)
:
CTCP 26
Đường Hội Xá, tổ 5, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, thành phố Hà Nội
www.has.com.vn
+84 (24) 875-1460
Fax
+84 (24) 875-1460
Email
x26@hn.vnn.vn

取引情報

銘柄 X26
取引所 UPCOM
現値
22.40 (0/0%)
当日の変動 0.00 - 0.00
数量 10
平均株価(10日間) 22.40
52週間の変動 12.50 - 32.30
平均売買高(10日間) 14,820.00
流行株式数 5,000,000
時価総額 90.00 (10億)
Gross Profit Margin (%)
ROA (%)
ROE (%)
Financial Leverage 1.83
EPS 3,423.45
PE 5.26
PB 0.61

シンボルニュース X26

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
LIX 900 44.50 +0.60/+0.01%
SPB 0 0.00
0/0%
SVD 164,400 3.19 +0.09/+0.03%
X26 10 0.00
0/0%
XPH 0 0.00
0/0%