CTCP Thủy điện Xuân Minh
CTCP Thủy điện Xuân Minh (XMP : UPCOM)
:
CTCP Thủy điện Xuân Minh
Tầng 2, Khu nhà Quản lý điều hành các công trình thủy điện tại thôn Trung Chính, thị trấn Thường Xuân, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam
www.thuydienxuanminh.vn
+84 (237) 355-5099
Fax
+84 (237) 355-5069
Email

取引情報

銘柄 XMP
取引所 UPCOM
現値
17.10 (0/0%)
当日の変動 0.00 - 0.00
数量 0
平均株価(10日間) 17.10
52週間の変動 14.60 - 19.70
平均売買高(10日間) 890.00
流行株式数 15,000,000
時価総額 256.50 (10億)
Gross Profit Margin (%) 0.56
ROA (%) 0.02
ROE (%) 0.05
Financial Leverage 1.71
EPS 1,027.93
PE 16.64
PB 1.83

シンボルニュース XMP

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
AVC 100 39.00 -0.30/-0.01%
BHA 0 0.00
0/0%
BSA 11,700 16.00 -0.90/-0.05%
BTP 2,900 13.40 -0.10/-0.01%
CHP 9,000 22.90 -0.65/-0.03%
DNA 0 0.00
0/0%
DNC 0 0.00
0/0%
DNH 600 42.00 -3.00/-0.07%
DRL 2,400 70.20 -0.30/0.00%
DTE 305,071 9.00 -0.50/-0.05%