レポート名 HSG_MUA_TP 12,400 _Upside +22.8%_Qua cơn bĩ cực_BSC Company Update_02062020
レポート類 Phân tích công ty
ソース BSC
田畑
会社
ディテール 日付 : 03/06/2020
総ページ数 : 9
言語 : Tiếng Việt
File Type : .PDF
FileSize : 1082 Kb
ダウンロード: 1874
ダウンロード
投票 (投票するにはログインする必要があります)
要約

Quan điểm đầu tư và định giá
Chúng tôi khuyến nghị MUA cổ phiếu HSG với giá mục tiêu 12,400 đồng/CP cho niên độ tài chính 2019/20 dựa trên phương pháp định giá so sánh P/E (P/E mục tiêu là 8 lần). Tại giá mục tiêu này của BSC, HSG đang được giao dịch dưới giá trị sổ sách (P/B fw = 0.94 lần).

Luận điểm đầu tư
(1) Hoạt động tái cấu trúc trong niên độ 2018/19 đang cho thấy hiệu quả: (1) Tái cấu trúc kênh phân phối giúp duy trì sản lượng bán hàng tại thị trường nội địa; (2) Hiệu quả quản lý vốn lưu động tăng dẫn đến (3) Giảm áp lực vay nợ ngắn hạn và giảm chi phí tài chính.
(2) Định giá rẻ: Lợi thế về kênh phân phối rộng khắp với 55 chi nhánh tỉnh, 10 tổng kho và 471 cửa hàng (tính đến cuối năm 2019) tuy nhiên cổ phiếu đang được giao dịch dưới giá trị sổ sách (P/B =0.76 lần)

Catalyst
(1) Giá HRC đang ở mặt bằng thấp, giúp tiết kiệm chi phí và cải thiện biên lợi nhuận.

Dự báo kết quả kinh doanh

Chúng tôi dự báo sản lượng tiêu thụ của HSG năm 2020 là 1.32 triệu tấn (-5.3% yoy) với kỳ vọng sản lượng tiêu thụ trong những tháng cuối niên độ sẽ hồi phục khi tình hình dịch bệnh cơ bản được kiểm soát giúp hoạt động xây dựng quay trở lại, đặc biệt là nhóm dân dụng. Doanh thu thuần dự báo đạt 23,627 tỷ đồng (-15.7% yoy) và LNST đạt 710 tỷ (+96.6% yoy), tương đương với EPS = 1,548 đồng/CP, P/E fw = 6.5 lần.

Cập nhật doanh nghiệp
(1) Kết quả kinh doanh 7T NDTC 2019/20 lần lượt đạt 14,597 tỷ đồng doanh thu và 472 tỷ LNST, tương ứng hoàn thành 52% và 118% kế hoạch năm.
(2) Sản lượng tiêu thụ giảm: Tiêu thụ tôn mạ 7T NDTC 2019/20 đạt 637.3 nghìn tấn (-6.7% yoy), giảm chủ yếu do hoạt động xuất khẩu (50% sản lượng) -16.7% yoy trong khi tiêu thụ tại thị trường nội địa tăng 6%. Sản lượng ống thép tiêu thụ đạt 191 nghìn tấn (-11.2% yoy) theo tình hình chung của ngành, đặc biệt ảnh hưởng trong những tháng đầu năm 2020 do dịch bệnh.
(3) Hoạt động tái cơ cấu nợ vay hiệu quả giúp giảm 20% chi phí lãi vay trong nửa đầu niên độ 2019/20. Tuy nhiên, tỷ lệ chi phí bán hàng/ doanh thu tăng mạnh do tăng chi phí nhân viên bán hàng phù hợp với chính sách lương khoán theo doanh số và lợi nhuận của HSG. 

Rủi ro đầu tư
(1) Biến động giá nguyên vật liệu đầu vào: Biến động giá HRC ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động bán hàng hóa cũng như biên lợi nhuận mảng sản xuất tôn thép của HSG.
(2) Rủi ro gia tăng các biện pháp phòng vệ thương mại của các nước: Sản lượng xuất khẩu tôn mạ của HSG đóng góp khoảng 50% tổng sản lượng tiêu thụ nên việc các quốc gia có thể áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại có thể làm sản lượng xuất khẩu suy giảm (như niên độ 2018/19).