レポート名 PVD_MUA_TP 29550_Upside 17%_Nắm Bắt Cơ Hội_BSC Company Update
レポート類 Phân tích công ty
ソース BSC
田畑
会社
ディテール 日付 : 09/03/2021
総ページ数 : 9
言語 : Tiếng Việt
File Type : .PDF
FileSize : 1215 Kb
ダウンロード: 2133
ダウンロード
投票 (投票するにはログインする必要があります)
要約

Định giá  

Chúng tôi khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu PVD với giá mục tiêu năm 2021 là 29,550 VND/CP, +17% so với mức giá ngày 05/03/2021 dựa trên phương pháp EV/EBITDA với hệ số dự phóng là 13.5x.
 
Dự báo kết quả kinh doanh
BSC dự báo DTT và LNST năm 2021 đạt lần lượt là 5,034 tỷ VND(-4% yoy) và 212 tỷ VND (+17% YoY), EPS FW 2021 = 325 VND/CP với giả định (1) hiệu suất hoạt động (HSHĐ) giàn khoan tự nâng sở hữu cải thiện từ 77% (2020) lên 87%, và (2) Đơn giá cho thuê giàn khoan tự nâng duy trì ở mức 61 nghìn USD/ngày.
 
Quan điểm đầu tư
Các giàn khoan tự nâng có nhiều cơ hội việc làm trong năm 2021 nhờ nhiều chương trình khoan mới trong nước dự kiến được triển khai, qua đó cải thiện HSHĐ.
Giàn khoan TAD ký được hợp đồng dài hạn, đem lại việc làm chắc chắn cho PVD giai đoạn 2021 – 2026 và giúp cải thiện doanh thu lợi nhuận và dòng tiền của PVD.
 
Rủi ro 
Các nhà điều hành kết thúc hợp đồng khoan sớm hơn dự kiến.
PVD đấu thầu không thành công giàn PVD II trong năm 2021, làm HSHĐ trung bình các giàn khoan tự nâng thấp hơn kỳ vọng.
 
Cập nhật doanh nghiệp
DTT và LNST năm 2020 của PVD lần lượt đạt 5,227 tỷ VND (+20% yoy) và 181 tỷ VND (+5% yoy),  do (1) Số giàn khoan thuê đạt 1.7 giàn (so với 0.3 giàn năm 2019), (2) Đơn giá cho thuê giàn tự nâng ước tính +4.4% yoy, (3) Lãi được chia từ công ty liên doanh liên kết đạt 217 tỷ VND (+96% yoy), và (4) hoàn nhập 107 tỷ dự phòng nợ xấu trong năm. 
Đến hiện tại, 5/6 giàn khoan sở hữu của PVD đã có việc làm chắc chắn trong năm 2021.
PVD dự kiến hoãn thời gian chi trả cổ tức năm 2019 (cổ tức bằng cổ phiếu, tỉ lệ 10%) sang đầu năm 2021.