MCP: Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2023

HOSE - 07/03/2023 5:33:00 CH


Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu thông báo Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 như sau:

Các tin liên quan