VNT: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

HNX - 13/03/2023 2:26:00 CH


Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VNT của CTCP Giao nhận Vận tải Ngoại thương như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/03/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/03/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Khai mạc vào hồi 9h00 vào ngày 25/04/2023
          - Địa điểm tổ chức họp: Phòng họp Công ty cổ phần Giao nhận vận tải ngoại thương – Số 2 Bích Câu, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, Hà Nội
          - Nội dung họp: Theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Các tin liên quan