ICC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

HNX - 13/03/2023 3:26:00 CH


Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu ICC của CTCP Xây dựng Công Nghiệp như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/03/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/03/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 28/04/2023
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường tầng 26, Trụ sở Công ty cổ phần Xây dựng Công Nghiệp, số 71 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội
          - Nội dung họp: Công ty cổ phần Xây dựng Công nghiệp sẽ thông báo sau

Các tin liên quan