DNP Water bán 24,5% cổ phần tại LAWACO

Báo Đấu thầu - 21/03/2023 5:35:00 CH


Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết, ngày 15/3, Công ty CP Đầu tư ngành nước DNP (DNP Water) đã bán thành công 2,989 triệu cổ phiếu Công ty CP Cấp thoát nước Long An (LAWACO); qua đó giảm tỷ lệ sở hữu từ mức 37,15% xuống còn 12,65%. Cổ đông lớn nhất của LAWACO hiện vẫn là UBND tỉnh Long An với tỷ lệ sở hữu 60%.
 
 
Hiện chưa rõ ai đã mua lại số cổ phần trên, nhưng theo nghị quyết được Công ty CP Nước - Môi trường Bình Dương (mã BWE) công bố gần đây, doanh nghiệp này dự kiến mua cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng với số lượng tương ứng với tỷ lệ sở hữu từ 20 - 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của LAWACO. Sau khi hoàn thành việc mua cổ phần, LAWACO sẽ trở thành công ty liên kết/công ty con của Biwase.
 

Các tin liên quan