SJS: Quyết định về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc

HOSE - 22/03/2023 5:06:00 CH


Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà công bố Quyết định về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc như sau:

Các tin liên quan