ABT: Thông báo họp và link tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

HOSE - 27/03/2023 3:49:00 CH


Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre công bố thông báo họp và link tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 như sau:

Các tin liên quan