NBB: Nghị quyết HĐQT ý kiến về việc chào mua công khai cổ phần NBB của CTCP XD Hạ tầng CII

HOSE - 29/03/2023 5:43:00 CH


Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy công bố Nghị quyết HĐQT ý kiến về việc chào mua công khai cổ phần NBB của CTCP XD Hạ tầng CII như sau:

Các tin liên quan