RAL: Giải trình chênh lệch KQKD năm 2022 đã kiểm toán so với năm 2021

HOSE - 30/03/2023 2:02:00 CH


Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông thông báo giải trình chênh lệch KQKD năm 2022 đã kiểm toán so với năm 2021 như sau: 

Các tin liên quan