IDI: Giải trình chênh lệch LNST BCTC HN năm 2022 đã được soát xét

HOSE - 30/03/2023 5:46:00 CH


Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I giải trình chênh lệch LNST BCTC HN năm 2022 đã được soát xét như sau:

Các tin liên quan