E1VFVN30: Thông báo về danh mục chứng khoán cơ cấu hoán đổi ngày 31/03/2023

HOSE - 31/03/2023 9:09:00 SA


Quỹ ETF DCVFMVN30 thông báo về danh mục chứng khoán cơ cấu hoán đổi ngày 31/03/2023 như sau:

Các tin liên quan