FUEIP100: Mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu tuần từ 24/03/2023 đến 30/03/2023

HOSE - 31/03/2023 5:24:00 CH


Quỹ ETF IPAAM VN100 thông báo mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu tuần từ 24/03/2023 đến 30/03/2023 như sau:

Các tin liên quan