CMN: Sau "hào quang rực rỡ" của năm trước, Mì Miliket lên kế hoạch lãi giảm nhẹ

Báo Dân Việt - 08/04/2023 9:00:00 SA


CTCP Lương thực Thực phẩm Colusa - Miliket (UPCoM: CMN) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 được dự kiến tổ chức vào ngày 26/4 tại TP. Hồ Chí Minh.
 
 
Nhìn lại năm 2022, Miliket ghi nhận doanh thu đạt kỷ lục kể từ khi niêm yết tới nay - đạt 631 tỷ đồng, tăng gần 11% so với năm 2021 (tương đương thu hơn 1,7 tỷ đồng mỗi ngày). Tuy nhiên, Miliket vẫn chưa hoàn thành mục tiêu bán 19.000 tấn mỳ, cháo, hủ tiếu, phở gói để có doanh thu 729 tỷ đồng mà ban lãnh đạo đề ra trước đó.
 
Thị trường nội địa vẫn là nguồn thu chủ lực của Colusa - Miliket khi đóng góp 590 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 93,5% còn thị trường nước ngoài là 41,45 tỷ đồng. Tuy nhiên về hiệu quả, thị trường nước ngoài đem lại tỷ suất lợi nhuận gộp 26% trong khi thị trường trong nước là 21%.
 
Trong năm vừa qua, các chi phí như tài chính, bán hàng, quản lý doanh nghiệp chỉ tăng nhẹ. Khiến Miliket báo lãi trước thuế gần 27 tỷ đồng và lãi sau thuế hơn 21 tỷ đồng, tăng 50%.
 
 
Kế hoạch kinh doanh năm 2023
 
Sau "hào quang rực rỡ" đó, bước sang năm 2023, Miliket lên kế hoạch lợi nhuận giảm nhẹ, cụ thể: tổng sản lượng dự kiến đạt 18.000 tấn (tăng 16% so với kết quả thực hiện được năm 2022); tổng doanh thu dự kiến đạt 747 tỷ đồng (tăng 17%) nhưng lợi nhuận trước thuế dự kiến giảm 3% còn 26 tỷ đồng.
 
Miliket cho biết, năm 2023 là năm cuối của nhiệm kỳ 2018-2023 nên Hội đồng quản trị đã giám sát chặt hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty để định hướng, đề ra kế hoạch, phương hướng chỉ đạo cho công tác hoạt động sản xuất của Công ty cho các năm của nhiệm kỳ tiếp theo.
 
 
Kết quả sản xuất kinh doanh giai đoạn 2018 - 2022
 
Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, Miliket giảm tỷ lệ chia cổ tức từ 26% xuống còn 17%. Bước sang năm 2023, Công ty dự kiến tỷ lệ chia cổ tức bằng với năm 2022 (tức 17%).
 

Các tin liên quan