TTE: Nghị quyết HĐQT về việc tiếp tục thực hiện và bổ sung phương án phát hành cổ phiếu cho CĐHH năm 2022

HOSE - 22/05/2023 4:43:00 CH


 Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Trường Thịnh thông báo Nghị quyết HĐQT về việc tiếp tục thực hiện và bổ sung phương án phát hành cổ phiếu cho CĐHH năm 2022 như sau:

Các tin liên quan