CCI: Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ 2 đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

HOSE - 09/06/2023 6:40:00 CH


Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp Thương mại Củ Chi công bố Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ 2 đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ như sau:

Các tin liên quan