BRC: Quyết định của HĐQT về việc điều chỉnh ngày ĐKCC để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2022

HOSE - 20/06/2023 5:59:00 CH


Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành thông báo Quyết định của HĐQT về việc điều chỉnh ngày ĐKCC để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2022 như sau:

Các tin liên quan