PNT: Nhận được Quyết định mở thủ tục phá sản đối với CTCP Era E&C (đơn vị có công nợ tại gói thầu công trình Khu tái định cư Bình Khánh)

HNX - 17/07/2023 4:37:00 CH


.

Các tin liên quan