KMR: Nghị quyết HĐQT về việc vay vốn, bảo lãnh và bảo đảm cấp tín dụng tại Vietinbank

HOSE - 26/07/2023 5:50:00 CH


Công ty Cổ phần MIRAE thông báo Nghị quyết HĐQT về việc vay vốn, bảo lãnh và bảo đảm cấp tín dụng tại Vietinbank như sau:

Các tin liên quan