DXV: Đính chính giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 2/2023 so với quý 2/2022

HOSE - 27/07/2023 5:24:00 CH


Công ty Cổ phần Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng thông báo đính chính giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 2/2023 so với quý 2/2022 như sau:

Các tin liên quan