VTO: Giải trình BCTC soát xét bán niên năm 2023 trước và sau soát xét

HOSE - 29/08/2023 6:13:00 CH


 Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VITACO thông báo giải trình BCTC soát xét bán niên năm 2023 trước và sau soát xét như sau:

File đính kèm: AttachedFile.zip

Các tin liên quan