NSC: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2023 so với 6 tháng đầu năm 2022

HOSE - 30/08/2023 10:46:00 SA


Công ty Cổ phần Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam thông báo giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2023 so với 6 tháng đầu năm 2022 như sau:

Các tin liên quan