Sau An Giang đến lượt Cần Thơ thu hồi dự án của Tập đoàn Sao Mai

Tạp chí BĐS VN - 13/09/2023 5:15:00 CH


UBND TP Cần Thơ thu hồi 2 Quyết định giấy phép quy hoạch và đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 của Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Đa quốc gia IDI – Công ty con thuộc Tập đoàn Sao Mai.
 
Mới đây, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Dương Tấn Hiển ký quyết định 2031-2032/QĐ-UBND về việc thu hồi giấy phép quy hoạch số 42/GP-UBND ngày 22/3/2018 và bãi bỏ đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 của UBND TP Cần Thơ cấp cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa quốc gia IDI (Công ty IDI) làm chủ đầu tư dự án Khu đô thị mới tại phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt và xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh. 
 
 
Lý do thu hồi là bởi UBND TP Cần Thơ đã ban hành Quyết định số 1753/QĐ-UBND ngày 1/8/2023 về việc thu hồi Quyết định số 3131/QĐ-UBND ngày 23/10/2015 của UBND TP Cần Thơ về việc giao Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa quốc gia IDI làm chủ đầu tư dự án Khu đô thị mới tại phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt và xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh.
 
Ngoài ra, UBND TP Cần Thơ cho biết, việc quản lý về quy hoạch, xây dựng tại khu vực này tiếp tục thực hiện theo quyết định 1515/QĐ-TTg ngày 28/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch chung TP Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quyết định 1452/QĐ-UBND ngày 21/7/2020 của UBND TP Cần Thơ về việc phê duyệt Đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050; Quyết định số 4784/QĐ-UBND ngày 6/12/2011 của UBND huyện Vĩnh Thạnh về việc phê duyệt quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới, xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ từ năm 2011-2015, định hướng đến năm 2020; Quyết định số 1578/QĐ-UBND ngày 15/4/2022 của UBND huyện Vĩnh Thạnh về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ.
 
Được biết, dự án Khu đô thị mới tại phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt có tên thương mại là Khu đô thị mới Sao Mai Thốt Nốt, do Công ty IDI làm chủ đầu tư. Công ty này được thành lập vào tháng 7/2003, là công ty con do Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai (mã chứng khoán: ASM) nắm giữ 51,23% tỷ lệ biểu quyết (tính tới thời điểm cuối tháng 6/2023). 
 
 
Thông tin Dự án Khu đô thị mới Sao Mai Thốt Nốt
 
Dự án Khu đô thị mới Sao Mai Thốt Nốt có diện tích 181,87 ha. Trong đó, diện tích quy hoạch xây dựng mới là 146 ha và diện tích khu dân cư hiện hữu chỉnh trang là 35,87 ha.
 
Trước đó, theo dự kiến, dự án phân kỳ đầu tư thành 2 giai đoạn. Cụ thể, giai đoạn 1 có tổng diện tích là 102,52 ha, bao gồm 18,75 ha đất giữ lại hiện trạng chỉnh trang và 83,77 ha đất xây dựng khu đô thị mới. Giai đoạn 2, tổng diện tích của giai đoạn này là 79,35 ha, gồm 17,12 ha đất giữ lại hiện trạng chỉnh trang và 62,2 ha đất xây dựng khu đô thị mới.
 
Dự án thực hiện trong 5 năm, từ năm 2020 - 2024, với tổng vốn đầu tư gần 2.470 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư giai đoạn 1 là hơn 1.300 tỷ đồng và giai đoạn 2 là gần 1.160 tỷ đồng.
 
Báo cáo thường niên năm 2022 của Tập đoàn Sao Mai cũng cập nhật tình hình về dự án trên. Theo đó, dự án đã được phê duyệt đồ án quy hoạch, đã ký hợp đồng đo đạc với Trung tâm kỹ thuật tài nguyên và môi trường, đã phê duyệt ĐTM và công ty đang hoàn thiện hồ sơ thẩm định thiết kế cơ sở hạ tầng kỹ thuật cũng như đang đề nghị Sở Giao thông vận tải hỗ trợ thỏa thuận phương án về ranh giới đấu nối giao thông. 
 
Liên quan đến các dự án của Tập đoàn Sao Mai, mới đây, tại An Giang, Chủ tịch UBND thị xã Tân Châu yêu cầu Phòng Quản lý Đô thị tham mưu để trình hủy quy hoạch chi tiết 1/500 Khu đô thị mới Sao Mai, theo chỉ đạo của UBND tỉnh.
 
Cụ thể, Văn phòng UBND thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang đã có văn bản số 2250/TB-VP, thông báo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND thị xã Nguyễn Ngọc Vệ, tại buổi làm việc với Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai.
 
Tại văn bản này, Văn phòng UBND thị xã Tân Châu cho biết, ngày 19/7/2023, Chủ tịch UBND thị xã Nguyễn Ngọc Vệ tiếp và làm việc với đại diện lãnh đạo Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai. Cùng tham dự còn có đại diện lãnh đạo: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Quản lý đô thị, Tài chính - Kế hoạch, Ban Quản lý dự án ĐTXD khu vực, Văn phòng HĐND và UBND thị xã.
 
Sau khi nghe ý kiến của các thành viên tham dự, Chủ tịch UBND thị xã Nguyễn Ngọc Vệ đã giao Phòng Quản lý Đô thị, nghiên cứu, rà soát các đồ án quy hoạch đã được duyệt có liên quan dự án Khu đô thị mới Sao Mai để tham khảo, cập nhật, đề xuất bổ sung vào nhiệm vụ và đồ án quy hoạch phân khu 1/2.000 phường Long Thạnh, đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang đến năm 2045, đảm bảo sự phù hợp tình hình thực tế địa phương và đúng quy định nếu thấy cần thiết. 
 
Đồng thời, tham mưu UBND thị xã trình hủy quy hoạch chi tiết 1/500 khu đô thị mới Sao Mai (theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc dừng thực hiện dự án tại Thông báo số 52/TB-VPUBND ngày 13/01/2023 của Văn phòng UBND tỉnh An Giang).
 
Phòng Quản lý Đô thị cũng được giao rà soát Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh An Giang hàng năm, giai đoạn 2021 - 2025 và Chương trình phát triển đô thị tỉnh An Giang thời kỳ 2021 - 2030, tham mưu đề xuất UBND thị xã trình thông qua HĐND cấp tỉnh và thị xã bổ sung (hoặc điều chỉnh) các khu đô thị, dân cư theo quy định.
 
Trong khi đó, Phòng Tài nguyên - Môi trường được giao rà soát lại sự phù hợp của dự án so với Kế hoạch sử dụng đất hàng năm và quy hoạch (điều chỉnh) sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030, tham mưu, đề xuất UBND thị xã việc cập nhật, điều chỉnh quy hoạch và đăng ký kế hoạch sử dụng đất hàng năm theo quy hoạch chi tiết mới dự kiến điều chỉnh.
 
Phòng Tài chính – Kế hoạch được giao chủ trì, tham mưu UBND thị xã các trình tự, thủ tục liên quan để mời gọi đầu tư dự án (sau khi Công ty Cổ phần tập đoàn Sao Mai đề xuất UBND tỉnh chấm dứt chủ trương dự án). Song song đó là nghiên cứu Nghị định số 25/2020/NĐ-CP của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư, Thông tư 09/2021/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư và dự án đầu tư có sử dụng đất; đồng thời, tham khảo ý kiến Sở Kế hoạch và Đầu tư./.
 

Các tin liên quan