PVD: Đính chính thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty TNHH MTV Thương mại DV Kỹ thuật D&B

HOSE - 13/09/2023 6:21:00 CH


CTCP QLQ Vinacapital đính chính thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí như sau:

Các tin liên quan