QCG: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2023 so với 6 tháng đầu năm 2022

HOSE - 18/09/2023 2:30:00 CH


Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai thông báo giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2023 so với 6 tháng đầu năm 2022 như sau:

Các tin liên quan