BMI: Thông báo công văn của Bộ tài chính về việc thay đổi địa điểm BMI Chi nhánh Long Biên

HOSE - 18/09/2023 5:12:00 CH


Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh thông báo công văn của Bộ tài chính về việc thay đổi địa điểm BMI Chi nhánh Long Biên như sau:

Các tin liên quan