NVL: Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh, sửa đổi và bổ sung phương án phát hành trái phiếu của Công ty

HOSE - 22/09/2023 5:45:00 CH


Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va thông báo Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh, sửa đổi và bổ sung phương án phát hành trái phiếu của Công ty như sau:

Các tin liên quan