VGC: Thông báo ngày ĐKCC chi tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền

HOSE - 22/09/2023 6:43:00 CH


Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC chi tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền của Tổng Công ty Viglacera - CTCP (mã CK: VGC) như sau:

Các tin liên quan