FUEFCV50: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 21/09/2023

HOSE - 22/09/2023 5:57:00 CH


Quỹ ETF FPT CAPITAL VNX50 thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 21/09/2023 như sau: 

Các tin liên quan