MPY: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

HNX - 08/11/2023 1:54:00 CH


Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MPY của CTCP Môi trường đô thị Phú Yên như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/11/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/11/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022
          - Tỷ lệ thực hiện: 6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 25/12/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng hình thức chuyển khoản hoặc tiền mặt tại Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Phú Yên - địa chỉ: 72 Tản Đà, Phường 1, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên vào các ngày làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, bắt đầu từ ngày 25/12/2023. Quý cổ đông nhận cổ tức tại Công ty xuất trình chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân khi đến nhận cổ tức (đồng thời nếu nhận thay phải kèm theo giấy ủy quyền).
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Các tin liên quan