IBC: Quyết định hủy niêm yết cổ phiếu

HOSE - 29/11/2023 5:52:00 CH


Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM Quyế định về việc hủy niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings (mã CK: IBC) như sau:

Các tin liên quan