Kiến nghị tháo gỡ bế tắc cho dự án giải tỏa công suất Nhiệt điện Nhơn Trạch 3 và 4

Tạp chí Năng lượng VN - 30/11/2023 6:55:00 SA


Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) vừa có văn bản gửi Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phát triển Điện lực, Ban Chỉ đạo Nhà nước các Dự án trọng điểm về Dầu khí, Bộ Công Thương về việc tháo gỡ vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án đường dây truyền tải giải tỏa công suất Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4.
 
Theo báo cáo của PV Power: Hiện nay, chủ đầu tư và nhà thầu EPC đang nỗ lực triển khai công tác thi công xây dựng, lắp đặt các hệ thống thiết bị công nghệ, các thiết bị chính như: Tua bin khí, máy phát điện, máy biến áp chính, lò thu hồi nhiệt, tua bin hơi. Các thiết bị này đang chuẩn bị chuyển sang giai đoạn chạy thử.
 
 
 
 
Theo đó, để Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4 nhận điện ngược phục vụ công tác chạy thử, nghiệm thu, vận hành thương mại thì các đường dây 220 kV Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 - Trạm biến áp 500 kV Long Thành, Trạm biến áp 220 kV Khu công nghiệp Nhơn Trạch và đấu nối, đường dây 220 kV Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 - rẽ Mỹ Xuân - Cát Lái phải hoàn thành trước ngày 31/1/2024. Tiếp đến, đường dây 500 kV Nhà máy điện Nhơn Trạch 4 - rẽ Phú Mỹ - Nhà Bè phải hoàn thành trước ngày 30/6/2024.
 
Tuy nhiên, hiện nay tiến độ triển khai các dự án đường dây này đang bị chậm do một số nguyên nhân như sau:
 
Thứ nhất: UBND huyện Nhơn Trạch chưa thể ban hành thông báo thu hồi đất và phê duyệt kế hoạch điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm cho các vị trí còn lại của các dự án. Nguyên nhân là do các dự án có tên trong danh mục quy hoạch sử dụng đất (Quyết định số: 5367/UBND-CNN ngày 31/12/2021) của UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và danh mục kế hoạch sử dụng đất (Quyết định số: 3728/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh Đồng Nai, nhưng trên Bản đồ Quy hoạch sử dụng đất cập nhật còn thiếu một số vị trí. Mặt khác, các dự án cũng chưa phù hợp Quy hoạch đô thị của Chính phủ (Quyết định số: 455/2016/QĐ-TTg).
 
Thứ hai: UBND huyện Long Thành chưa thể ban hành thông báo thu hồi đất cho các vị trí móng trụ thuộc dự án đường dây 220 kV Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 - Trạm biến áp 500 kV Long Thành. Nguyên nhân là do dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, nhưng chưa cập nhật trên nền bản đồ Quy hoạch sử dụng đất.
 
Hiện nay, các dự án lươi điện trên đang gặp vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và có nguy cơ không đảm bảo tiến độ cấp điện thử nghiệm, giải tỏa công suất cho Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4.
 
Để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc nêu trên, PV Power kiến nghị Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phát triển Điện lực, Ban Chỉ đạo Nhà nước các Dự án trọng điểm về Dầu khí và Bộ Công Thương có ý kiến với UBND tỉnh Đồng Nai để đẩy nhanh việc thông qua chủ trương đầu tư, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng của các dự án đường dây phục vụ giải toả công suất, nhằm đáp ứng tiến độ hoàn thành của dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4.
 
 
EVNNPT kiểm tra tiến độ cụm dự án truyền tải giải tỏa công suất Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4 (tháng 11/2023).
 
Trước đó, ngày 10/10/2023, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã có văn bản gửi UBND tỉnh Đồng Nai kiến nghị UBND tỉnh sớm trình Bộ Xây dựng tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ chấp thuận việc điều chỉnh cục bộ trong Điều chỉnh quy hoạch chung đô thị mới Nhơn Trạch đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050. Đồng thời chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai và các sở, ngành, huyện có liên quan rút ngắn tối đa thời gian thực hiện công tác chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đường dây 220 kV Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 - rẽ Mỹ Xuân - Cát Lái.
 
Tiếp đến, ngày 16/11/2023, EVNNPT có văn bản gửi Bộ Công Thương, Ban chỉ đạo Quốc gia về Phát triển Điện lực về vướng mắc trong công tác thực hiện cập nhật quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và triển khai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án điện trên địa bàn huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Cùng với đó là báo cáo xin chủ trương Thủ tướng Chính phủ cho phép UBND tỉnh Đồng Nai triển khai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng song song với công tác cập nhật quy hoạch đô thị và các quy hoạch khác trên địa bàn của tỉnh.
 
Dự kiến tiến độ một số mốc chính phù hợp với hợp đồng EPC đã ký như sau:
 
- Nhận điện ngược từ đường dây 220 kV: 31/1/2024.
 
- Nhận khí phục vụ công tác thử nghiệm: 1/4/2024.
 
- Hoà đồng bộ lần đầu Nhà máy điện Nhơn Trạch 3: 9/5/2024.
 
- Nhận điện ngược từ đường dây 500 kV: 30/6/2024.
 
- Hoà đồng bộ lần đầu Nhà máy điện Nhơn Trạch 3: 7/11/2024.
 
- Phát điện thương mại Nhà máy điện Nhơn Trạch 3: 15/11/2024.
 
- Phát điện thương mại Nhà máy điện Nhơn Trạch 4: 15/5/2025./.
 

Các tin liên quan