CSTB2335: Quyết định chấp thuận niêm yết chứng quyền có bảo đảm

HOSE - 01/12/2023 7:00:00 CH


Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM Quyết định chấp thuận niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CSTB01MBS23CE (mã CK:CSTB2335) do Công ty Cổ phần Chứng khoán MB phát hành như sau:

Các tin liên quan