Lâm Đồng: Còn nhiều vướng mắc trong bồi thường giải phóng mặt bằng tại dự án khu dân cư của Công ty Cổ phần Lizen

Đại biểu nhân dân - 01/12/2023 8:55:00 CH


Được chấp thuận chủ trương đầu tư từ năm 2008 nhưng đến nay, dự án khu dân cư đường Lý Thường Kiệt, TP Bảo Lộc của Công ty Cổ phần Lizen vẫn còn nhiều vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.
 
 
Phối cảnh Dự án Khu đô thị mới đường Lý Thường Kiệt, phường Lộc Phát, TP Bảo Lộc
 
UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành văn bản (số 10635/UBND-ĐC1) liên quan đến giải quyết vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng thuộc dự án khu dân cư đường Lý Thường Kiệt, phường Lộc Phát (TP Bảo Lộc). Dự án do Công ty Cổ phần Licogi 16 (nay là Công ty Cổ phần Lizen) làm chủ đầu tư. Dự án được UBND tỉnh Lâm Đồng cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 42121000392 ngày 19.12.2008 (gia hạn tiến độ thực hiện tại văn bản số 8497/UBND-ĐC ngày 15.12.2017)
 
Theo đó, UBND tỉnh Lâm Đồng chuyển Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xem xét đề nghị của UBND TP Bảo Lộc tại văn bản số số 380/BC-UBND ngày 21.11, hướng dẫn UBND TP Bảo Lộc thực hiện theo quy định pháp luật.
 
Tại báo cáo số 380/BC-UBND của UBND TP Bảo Lộc cho biết dự án có tổng diện tích đất thu hồi 14.571m2 (đất ở hộ gia đình 170m2, đất nông nghiệp hộ gia đình 1.863m2; Đất theo quyết định số 287/QĐ-UB ngày 5.8.1995 của UBND tỉnh Lâm Đồng 12.538m2 – đất do Nhà nước quản lý). Tổng số hộ gia đình, cá nhân 20 hộ (đất hộ gia đình: 5 hộ).
 
Theo báo cáo của UBND TP Bảo Lộc qua kiểm tra hồ sơ và đối chiếu các quy định của pháp luật, thì còn một số khó khăn, vướng mắc đối với các hộ gia đình, cá nhân được giao đất tái định cư và cho mua đất không thông qua đấu giá.
 
Cụ thể, đối với đất hộ gia đình bà Phạm Thị Hường bị thu hồi 2.033m2, thuộc thửa 16a, 16, tờ bản đồ F.136.I phường Lộc Phát. Gia đình bà 4 hộ khẩu, trên đất có 4 căn nhà bị giải tỏa với diện tích hơn 170m2. UBND TP Bảo Lộc phân vân: Trường hợp hộ bà Hường bị giải tỏa có nhiều gia đình chung sống trong một thửa đất (có hộ khẩu riêng biệt) nhưng không trong cùng một nhà (bố mẹ làm nhà cho các con ở cạnh), thì có đủ điều kiện để giao đất ở theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh tại điểm b khoản 1 Điều 41 Quyết định số 32/2010/QĐ-UBND ngày 30.9.2010 không?
 
Đối với các trường hợp khác bị thu hồi đất thuộc đất theo Quyết định 287/QĐ-UB ngày 5.8.1995 của UBND tỉnh Lâm Đồng, trên đất có nhà ở, UBND TP Bảo Lộc báo cáo: Khu 3,4 ha (khu thương mại dịch vụ) thuộc dự án trên có các trường hợp sử dụng đất Nhà nước quản lý theo Quyết định số 287/QĐ-UB đang có nhà ở tại vị trí thu hồi, UBND phường Lộc Phát xác nhận không còn chỗ ở nào khác, đủ điều kiện để bố trí giao đất mới theo tiết 4 điểm a Khoản 11 Điều 7 Quyết định số 32/2010/QĐ-UBND ngày 30.9.2010 của UBND tỉnh Lâm Đồng.
 
Từ các vấn đề trên, UBND TP Bảo Lộc kiến nghị UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo các sở, ngành liên quan hướng dẫn cụ thể về quy định tại điểm b khoản 1 Điều 41 Quyết định số 32/2010/QĐ-UBND ngày 30.9.2010: “Trường hợp sống trong cùng một thửa đất nhưng không trong cùng một nhà” để làm cơ sở giao đất tái định cư cho hộ bà Hường; Đề nghị UBND tỉnh xem xét chấp thuận chủ trương giao thêm đất ở có thu tiền sử dụng đất cho hộ bà Hường bằng 7% diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi, căn cứ theo điểm a khoản 4 Điều 41 Quyết định số 32/2010/QĐ-UBND ngày 30.9.2010 của UBND tỉnh.
 
UBND TP Bảo Lộc kiến nghị UBND tỉnh chấp thuận chủ trương giao đất ở mới (phải nộp tiền sử dụng đất) đối với các hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất Nhà nước quản lý tại Quyết định số 287/QĐ - UBND ngày 5.8.1995 của tỉnh, đang có nhà ở tại vị trí thu hồi đất thực hiện dự án 5 theo tiết 4 điểm a khoản 11 Điều 7 Quyết định số 32/2010/QĐ-UBND ngày 30.9.2010 của UBND tỉnh.
 

Các tin liên quan