KHP: CBTT Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 108.2023

HOSE - 16/01/2024 2:38:00 CH


Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa thông báo Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 108.2023 như sau:

Các tin liên quan