CCI: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 4/2023 so với quý 4/2022

HOSE - 19/01/2024 2:02:00 CH


Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp Thương mại Củ Chi thông báo giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 4/2023 so với quý 4/2022 như sau:

Các tin liên quan