FIR: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2024

HOSE - 23/01/2024 5:45:00 CH


Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2024 của  Công ty Cổ phần Địa ốc First Real (mã CK: FIR) như sau:

Các tin liên quan