CKG: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 4/2023 so với quý 4/2022

HOSE - 31/01/2024 3:05:00 CH


 Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang thông báo giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 4/2023 so với quý 4/2022 như sau:

Các tin liên quan